Artyku? Dodaj artyku?

Malowanie gara?u blaszanego

26-12-2019, 18:20

Przez stary, odrapany gara? posesja nigdy nie b?dzie wygl?da?a na zadban?. Na szcz??cie wystarczy, ?e go pomalujesz. Przeczytaj, jak pomalowa? blaszany gara?, aby prezentowa? si? nienagannie przez nast?pne lata.

Malowanie gara?u

Blacha to jeden z popularniejszych sposobów na gara? – szybki w realizacji i stosunkowo niedrogi. Pami?taj jednak, ?e metalu, podobnie jak innych materia?ów u?ytkowanych na zewn?trz, nie mo?na pozostawi? bez zabezpieczenia. Reaguj, kiedy tylko zauwa?ysz rysy lub ?uszczenie si? pow?ok. Jak malowa? metal, aby przed?u?y? jego trwa?o???

Jaka farba do malowania gara?u z blachy?

Zwró? uwag? na to, jakie czynniki oddzia?uj? na powierzchni?. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z trudnymi warunkami atmosferycznymi: z wilgoci? i deszczem, ?niegiem, zmiennymi temperaturami i promieniowaniem s?onecznym. Wybierz zatem produkt, który zabezpieczy metal przed tymi zagro?eniami, a jednocze?nie b?dzie odporny mechanicznie, tak aby warstwa ochronna nie uleg?a uszkodzeniu.

Do malowania gara?u z blachy ocynkowanej dobrze sprawdzi si? m.in. szybkoschn?ca emalia Nobiles Dach i Rynna – wysoce odporna na dzia?anie czynników atmosferycznych i mechanicznych oraz bardzo dobrze przyczepna do pod?o?a.

Jak malowa? gara? blaszany?

1. W pierwszej kolejno?ci sprawd?, w jakim stanie jest powierzchnia metalu. Dzi?ki temu opracujesz plan dzia?ania i b?dziesz wiedzie?, jakie narz?dzia i akcesoria kupi?. Zapoznaj si? te? z etykiet? produktu. Je?li potrzebujesz dodatkowych informacji, zajrzyj do jego karty technicznej.

2. Je?li poprzednie pow?oki s? w dobrym stanie, wystarczy, ?e przed malowaniem umyjesz blach? wod? z dodatkiem delikatnego detergentu. Postaraj si? usun?? osady, naloty organiczne, zat?uszczenia oraz plamy. Pami?taj, ?e wszelkie zabrudzenia mog? zmniejszy? przyczepno?? nowej pow?oki. Nast?pnie nale?y zmatowi? powierzchni? drobnoziarnistym papierem ?ciernym, odpyli? j? oraz przeprowadzi? test farby na niewielkim fragmencie (chyba ?e malujesz tym samym wyrobem, co ostatnio). Je?li powstan? jakiekolwiek niepo??dane efekty, jeszcze raz przygotuj gara? do malowania, tym razem ca?kowicie usuwaj?c stare pow?oki.

3. Je?eli pow?oki s? w z?ym stanie, ?uszcz? si? itd., usuń je, u?ywaj?c specjalnych preparatów. Zdzieranie mechaniczne nie wchodzi w gr? – w ten sposób bardzo ?atwo uszkodzi? ochronn? warstw? ocynku. Oczy?? skorodowane miejsca, tym razem mechanicznie, i pokryj je podk?adem antykorozyjnym.

4. Upewnij si?, ?e warunki s? odpowiednie do malowania. Nie maluj w pe?nym s?ońcu ani je?li zapowiadany jest deszcz – inaczej mo?e doj?? do zbyt szybkiego lub za wolnego wysychania farby, przez co pow?oka nie osi?gnie pe?ni swoich parametrów wytrzyma?o?ciowych.

5. Rozprowadzaj farb?, a? uzyskasz równomiern?, ale grub? warstw?. To, ile warstw potrzeba, zale?y od indywidualnych wymagań farby (sprawd? to na etykiecie).

?

 
鸿彩彩票 肥城市| 吉木萨尔县| 南雄市| 冷水江市| 越西县| 德昌县| 婺源县| 讷河市| 克什克腾旗| 无为县| 体育| 驻马店市| 松江区| 兴仁县| 于都县| 皋兰县| 衡阳县| 秀山| 吕梁市| 长泰县| 柳江县| 肇庆市| 武宣县| 定安县| 梁平县| 河源市| 遂川县| 永清县| 台北市| 合阳县| 湄潭县| 苍山县| 山东| 梁山县| 绥德县| 梅河口市| 聊城市| 湖南省| 枣强县| 柏乡县| 白山市|